Για τη Nεολαία

Οι νέοι χάνουν την πίστη τους στην πολιτική γιατί θεωρούν και βλέπουν ότι οι πολιτικοί δεν τους παρέχουν ουσιαστικές λύσεις.  Προκειμένου, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους είναι επείγον να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις στις πιο πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις του σήμερα.

Προκειμένου, να πείσουμε τους νέους να προσπαθήσουν ξανά και να δώσουν στην πολίτική μια δεύτερη ευκαιρία πρέπει πρώτα να τους αποδείξει η ίδια η πολιτική ότι τους λαμβάνει υπόψη, τους δίνει βήμα, ακούει και μαθαίνει από τις θέσεις και τις ανησυχίες τους.


1

Διοργάνωση συνδιασκέψεων σε τοπική βάση με κύριο ρόλο συμμετοχής της νεολαίας και ζητήματα που την αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.
 • Η λειτουργία των σχολείων και των λοιπών εκπαιδευτικών μονάδων
 • Η διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων διοργανώσεων πολιτιστικής και αθλητικής διάστασης
 • Ο σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης
 • Η βελτίωση της λειτουργίας των τοπικών θεμάτων
 • Η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

2

Ενίσχυση (δημιουργία) των δημοτικών συμβουλίων νέων

Η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου νέων θα βοηθήσει στην εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών, την προβολή των αναγκών των νέων, φέρνοντας παράλληλα σε επαφή και διάλογο τους νέους με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς, επιτρέποντας τους να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Έργο του Δημοτικών Συμβουλίου είναι:

 • Ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.
 • Η ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 • Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία.
 • Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου νέων θα βοηθήσει στην εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών, την προβολή των αναγκών των νέων, φέρνοντας παράλληλα σε επαφή και διάλογο τους νέους με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς, επιτρέποντας τους να γίνουν ενεργοί πολίτες.

3

Εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτησης

Βοηθά τους νέους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να καινοτομήσουν και να απελευθερώσουν δημιουργικές δυνάμεις τόσο για την προσωπική-επαγγελματική τους ενδυνάμωση όσο και για την ευρύτερη κοινωνική και αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.

 • Σημαντική είναι και η επένδυση σε προγράμματα που προσφέρουν απόκτηση εργασιακής πείρας και συνεχούς κατάρτισης. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική.
 • Συνεργασία σχολικής εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, ομαδικής εργασίας επιχειρηματικής κουλτούρας.
 • Εκμετάλλευση συνεργασιών με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.
Επανασχεδιασμός της ΑΝΑΔ

4

Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας

Οι νέοι θέλουν αποτελέσματα, θέλουν δράσεις, θέλουν ουσιαστικές λύσεις που θα τους δίνουν ευκαιρίες και προοπτική.

 • Καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας
 • Επιχειρηματική υποστήριξη και καθοδήγηση
 • Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – απλοποίηση διαδικασιών και της γραφειοκρατίας
 • Διευκόλυνση πρόσβασης στην χρηματοδότηση

5

Ενίσχυση εθελοντισμού

Με τον εθελοντισμό συχνά καλύπτονται τα κενά που δημιουργούνται από την αδυναμία  που παρουσιάζουν οι μηχανισμοί του κράτους σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας μας. Είναι στάση ζωής και μπορεί να αποτελέσει υγιές πρότυπο για τους νέους.

Στόχος, πρωτοβουλίες που να ενθαρρύνουν και να δίνουν περαιτέρω κίνητρα στη συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και η διάδοση της εθελοντικής κουλτούρας, αξιοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των εθελοντών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

 • Η λήψη πιστοποιητικού , διπλώματος ή επίσημης αναγνώρισης για συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες θεωρείται χρήσιμη για την επαγγελματική ανέλιξη και λειτουργεί ως κίνητρο.
 • Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης – πληροφόρησης για διοχέτευση πληροφοριών από οργανωμένα σύνολα και φορείς σε τομείς που απασχολούν τους νέους και έχουν το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη.

Έρευνα του Οργανισμού νεολαίας κατέδειξε πως 46% των νέων θεωρούν ως το μεγαλύτερο κίνητρο για την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους, την συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, τουλάχιστον για θέματα που τους αφορούν.

55% των νέων δήλωσαν πως η λήψη πιστοποιητικού, διπλώματος ή επίσημης αναγνώρισης αποτελεί κίνητρο για συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες.

Η ανεργία για το 26% των νέων, αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι.

Η πλειοψηφία των νέων με ποσοστό 64% θεωρεί ελκυστική την επαγγελματική κατάρτιση, με κύριους λόγους την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την απόκτηση προσόντων για περαιτέρω εκπαίδευση. 

Αρέσει σε %d bloggers: