Εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει κερδίσει έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό αποτυπώνεται αδρά με την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα την Δημόσιων υπηρεσιών και την συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η χρήση της θα συμβάλει στην εδραίωση και ανάδειξη της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας αφού διευκολύνει τον έλεγχο των φορέων διακυβέρνησης παρέχοντας έτσι την δυνατότητα μεγαλύτερης διαφάνειας στις συναλλαγές. Δυστυχώς όμως τόσο η Πάφος όσο και η Κύπρος υπολείπεται των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτόν τον τομέα.

Μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις στον Δήμο Πάφου και τα σκάνδαλα στα οποία ενεπλάκησαν πολιτικοί αξιωματούχοι των παγιωμένων κομματικών σχηματισμών, οι πολίτες έχουν χάσει τη εμπιστοσύνη τους. Είναι λοιπόν τώρα η ώρα για σοβαρές αλλαγές και ριζικές τομές που θα προσδωκούν την διαφάνεια και την ουσιαστική εμπλοκή των πολιτών.

Η επιτυχία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξαρτάται από την υιοθέτηση και τη συνεπή προσήλωση στο σχέδιο για δημιουργία υπηρεσιών με προσανατολισμό την συμμετοχή και την εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών, των επιχειρήσεων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει την ουσιαστική αναδιοργάνωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Είναι πλέον σαφές ότι για τα παραπάνω απαιτούνται συνήθως τομές στην οργάνωση του δημόσιου τομέα, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού όλων των κλάδων προς την δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής νοοτροπίας στους πολίτες και την ενημέρωση μέσω ενημερωτικών εκστρατειών προς κάθε κατεύθυνση.

Οι δυνατότητες τη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αφορούν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Οι πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων, η ανταλλαγή απόψεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαβούλευση , η παρακολούθηση συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων , η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και βέβαια η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η πολιτική συμμετοχή δεν υλοποιείται μέσα από την ψήφο των πολιτών κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια. Η ενδεχόμενη αντίδραση δεν έρχεται μετά από την ανακοίνωση μιας οριστικής πολιτικής απόφασης, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και να διαμορφωθεί σε αρχικά ακόμα στάδια της παραγωγής πολιτικής μέσω της κατάθεσης αντίθετων ή σύμφωνων απόψεων από τους πολίτες ή από ομάδες πολιτών που επηρεάζονται άμεσα και όχι πίσω από κλειστές πόρτες.

Αρέσει σε %d bloggers: