Πράσινα σημεία και οικολογική συνείδηση των δήμων

Με την δημιουργία πράσινων σημείων στην επαρχία της Πάφου, σε συνάρτηση με τη ορθή προώθηση πρακτικών οι οποίες δύνανται να αναπτύξουν την οικολογική συνείδηση των πολιτών, μόνο θετικές συνέπειες μπορεί να προκύψουν για την επαρχία και τον τοπικό πληθυσμό.

Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εξαγγελία προ μηνών, αναφορικά με τη δημιουργία πράσινων σημείων στους τέσσερις δήμους της Πάφου. Στόχος του εν λόγω εγχειρήματος, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, η μείωση ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, η εκτροπή αποβλήτων από την ταφή, η μαζική επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση αντικειμένων και υλικών.

Μέχρι στιγμής, μόνο ο δήμος Γεροσκήπου έχει προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του έργου με επιτυχία. Ο δήμος Πάφου συνεχίζει να βάζει εμπόδια στην δημιουργία Πράσινου σημείου αφού η ασυμφωνία μεταξύ των δημοτικών συμβούλων βάζει τρικλοποδιά στο εν λόγω ζήτημα.

Σε μια χρονική περίοδο που τόσο η οικονομική κρίση, όσο και η περιβαλλοντική κρίση δείχνουν τα δόντια τους, οφείλουμε σαν σύνολο, αλλά και ατομικά, να βρούμε και να υιοθετήσουμε καθημερινές πρακτικές που θα βοηθήσουν στην διόρθωση των προβλημάτων αυτών.

Τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε τοπικό, έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει η εν λόγω πρακτική, να γίνει τρόπος ζωής, τόσο μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης , όσο και μέσω της εκπαίδευσης.

Η οικολογική συνείδηση χρειάζεται χρόνια προκειμένου να μπει στην καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ σημαντικό ρόλο οφείλει να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω ιδίων πρακτικών. Η ενίσχυση της ανακύκλωσης, η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τους λαμπτήρες του δήμου, εκστρατεία ενημέρωσης των δημοτών για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης είναι μόνο ένα δείγμα από το τι μπορεί να γίνει.

Η Ευρωπαϊκή ένωση μέσω του Προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας της περιόδου 2014-2020, που θα ονομάζεται INTERREG EUROPE, προσφέρει την δυνατότητα στις δημοτικές αρχές να λαμβάνουν βοήθεια, όχι μόνο οικονομική, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και της πρόληψης κινδύνων καθώς η συνεισφορά στον οικονομικό εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Εν κατακλείδι, θα ήταν καλό να εκμεταλλευτούμε όλες τις πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρονται για μια ουσιαστική οικολογική ενημέρωση .

Αρέσει σε %d bloggers: