Ουσιαστική μεταρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η τοπική αυτοδιοίκηση , η χρησιμότητα και οι λειτουργίες της, η αποδοτικότητα και διαφάνεια στις συναλλαγές και τις αποφάσεις της βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες. Τα σκάνδαλα που ξεσκεπάζονται θέτουν ερωτήματα και προκλήσεις .Η αμφιλεγόμενη εικόνα που έχει στην κοινή γνώμη πρέπει να αλλάξει αλλάζοντας προτίστως τη βάση πάνω στην οποία λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση.

Βασικό ζητούμενο είναι η οικονομική εξυγίανση των δήμων και τον κοινοτήτων, η εξοικονόμηση πόρων, η καλύτερη χρήση των οικονομικών και η όσο πιο μικρή επιβάρυνση των δημοτών. Χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες που προσφέρει λαμβάνοντας υπόψιν τις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις των δημοτών. Μεγάλο ζήτημα αποτελεί η χρησιμότητα και η αποδοτικότητα των πολυάριθμων δημοτικών συμβουλίων, η αντιπροσωπευτικότητα όλων των δημοτικών διαμερισμάτων αλλά και πως μετράτε η αποδοτικότητα τους.

Η ενοποίηση υπηρεσιών γειτονικών δήμων μέσω της δημιουργίας κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών αλλά και η ουσιαστική ένταξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην καθημερινότητα των δημοτών θα εξοικονομήσει και χρόνο και χρήμα. Περαιτέρω, ο καθορισμός και η θεσμοθέτηση μέγιστου ορίου θητειών των δημοτικών συμβούλων και των Δημάρχων καθώς και η ένταξη της αρχής του ανακλητού θα βοηθήσουν και θα συνδράμουν καταλυτικά στην καταπολέμηση της διαπλοκής . Παράλληλα η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης με τους δημότες για θέματα που τους αφορούν άμεσα δίνει ώθηση στην ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Στον αντίποδα οι ανάγκες των κοινοτήτων στις αγροτικές περιοχές διαφέρουν έτσι επιπλέον μεταρρυθμίσεις πρέπει να απευθύνονται σε αυτές. Ουσιαστική ενίσχυση θα πρόσφερε η συμλεγματοποίηση κάποιων κοινοτήτων οι οποίες ψυχορραγούν, τόσο με γειτονικούς δήμους, όσο και με άλλες μικρές κοινότητες που γειτνιάζουν και πιθανών αντομετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Η συμπλεγματοποιηση αυτή θα αφορά υπηρεσίες και λειτουργίες των κοινοτήτων βοηθώντας έτσι στην αποκέντρωση εξουσιών που ασκούνται από το κεντρικό κράτος. Σημαντική αλλαγή θα αποτελούσε η ένταξη της τηλε-ιατρικής που θα απευθύνετε σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν την απαιτούμενη κάλυψη εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο και χρήμα.

Η μεταρρύθμιση στους δήμους και τις κοινότητες, παρέχοντας τους όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες και μια σειρά αναπτυξιακών κινήτρων από το κράτος, θα βοηθούσε ουσιαστικά στην αστυφιλία. Θα μπορούσαν, καθ αυτόν τον τρόπο να δοθούν κίνητρα επιστροφής στις κοινότητες αναπτύσσοντας παράλληλα τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Κύπρο, που δυστυχώς φυτοζωεί τα τελευταία χρόνια. Μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη αλλαγή σε αυτό το ζωτικό κομμάτι θα αποτελούσε πιθανόν το φιλί της ζωής για πολλούς δήμους και κοινότητες για να επιβιώσουν και να επιστρέψουν στην ανάπτυξη με γνώμονα τον πολίτη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Αρέσει σε %d bloggers: