Φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Δήμος Γεροσκήπου

Τις τελευταίες μέρες επικρατεί αναβρασμός στον Δήμο Γεροσκήπου, όπου με δηλώσεις τους τόσο ο Αντιδήμαρχος όσο και άλλα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, επικρίνουν έντονα τον Δήμαρχο. Επίμαχο σημείο η πρόταση για αύξηση της φορολογίας στα σκύβαλα και την υδατοπρομήθεια. Καμία πλευρά δεν είναι απόλυτα λάθος αλλά ούτε και απόλυτα σωστή ως προς την προσέγγιση του θέματος.

Ο δήμος Γεροσκήπου θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα ως προς την άρτια οικονομική του εικόνα, την πολιτιστική του ανάπτυξη και το όραμα που σιγά σιγά υλοποιείται. Είναι επίσης γεγονός ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών πάγωσε την υλοποίηση ώριμων έργων του δήμου. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται η εξεύρεση πόρων για να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν. Αφορμή για την νέα πρόταση επιβολής περαιτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων στάθηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης του συνδετήριου δρόμου της Γεροσκήπου με το παραλιακό κομμάτι της. Είναι ένα έργο που είναι ανοικτό αρκετά χρόνια και επιβραδύνει την εμπορική ανάπτυξη της Γεροσκήπου.

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν όλοι οι δήμοι για χρηματοδότηση από το κράτος αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα, αφού δεν υφίσταται οι κρατικές εγγυήσεις, αναγκάζουν του δήμους να χρηματοδοτήσουν τα έργα τους από ίδιους πόρους. Σίγουρα, η φορολόγηση των δημοτών δεν αποτελεί τη μόνη οδό, αλλά θα μπορούσε να καταστεί πιο αποδοτική αν και εφόσον συνδυαστεί με τη σωστή εκμετάλλευση πόρων και προϊόντων που ήδη έχουν.

Συγκεκριμένα, η σωστή εκμετάλλευση του αθλητικού κέντρου Γεροσκήπου, με παράλληλη αύξηση του αθλητικού τουρισμού σε συνεργασία με τις ξενοδοχειακές μονάδες είναι πλέον επιτακτική. Επίσης θα μπορούσε να συζητηθεί η στοχευμένη ενοικίαση χώρων του δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων και η προσέλκυση συνεδρίων σε συνεργασία με το Ιεροκήπειου ελευθέρου πανεπιστημίου, σε συνδυασμό με μια μικρή φορολογική αύξηση για να διατήρηση την οικονομική ανεξαρτησία του δήμου ολοκληρώνοντας παράλληλα και έργα κομβικής σημασίας.

Οι Δημόσιες Δαπάνες θεωρούνται αποτελεσματικές εφόσον επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Συνεπώς, αν ο δήμαρχος καταφέρει να πείσει και να αποδείξει πως με τη λογική και έμμετρη φορολογική αύξηση στα σκύβαλα και την υδατοπρομήθεια και με ένα εμπεριστατωμένο πλάνο παράλληλων εσόδων, τότε θα καλλιεργηθεί το κατάλληλο έδαφος για ολοκλήρωση του έργου. Οι δημότες της Γεροσκήπου περιμένουν την ανάπτυξη και στόχος του Δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου είναι να τους δείξουν αποτελεσματικά τον δρόμο προς αυτή. Δεν αρκεί μόνο να δίνουν οι δημότες, αλλά χρειάζεται να διασφαλιστεί πως όσα εξακολουθούν να προσφέρουν, αξιοποιούνται επαρκώς και με τρόπο εποικοδομητικό και αποτελεσματικό.

Αρέσει σε %d bloggers: