Πράσινα σημεία – χωροθέτηση και λειτουργία

Είναι ευχάριστο και ευοίωνο το γεγονός της ευαισθητοποίησης των δήμων και των κοινοτήτων της Κύπρου για δημιουργία και λειτουργία πράσινων σημείων εντός των συνόρων τους . Είναι μια ιδέα πολλαπλά συμφέρουσα, τόσο οικολογικά όσο και οικονομικά, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την οργανωμένη ανακύκλωση, ενώ παράλληλα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή των δημοτών.

Στον δήμο Γεροσκήπου λειτουργεί πράσινο σημείο από τον περασμένο Μάιο με επιτυχία, ενώ στον Δήμο Πάφου ακόμα προσπαθούν να καταλήξουν στον χώρο. Επιμένουν στην περιοχή του Μουτάλλου παρά την αντίθεση των κατοίκων και παρά τις διαβεβαιώσεις των δημοτικών αξιωματούχων ότι δεν θα γίνει στην εν λόγω περιοχή. Η χωροθέτηση του πράσινου σημείου για να είναι αποδοτική και λειτουργική πρέπει να είναι σε χώρο που να εξυπηρετείται ο αστικός ιστός με την ελάχιστη δυνατή κυκλοφοριακή φόρτιση του κέντρου της πόλης. Συνεπώς, η επιλεχθείσα περιοχή, πέραν των άλλων κωλυμάτων είναι ακατάλληλη λόγο της θέσης της στο κέντρο της πόλης.

Τα Πράσινα σημεία, συντελούν στην αύξηση της ανακύκλωσης, στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή, στη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και στη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων προϊόντων. Για να είναι λειτουργικά και αποδοτικά πρέπει να επιτευχθεί η ενθάρρυνση της χρήσης τους από τους πολίτες, η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης, η κατάρτιση των εργαζομένων στα Πράσινων Σημείων, η οποία πέρα από τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας σε αυτά, συντελεί και στην αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών. Η διασφάλιση καλών και σωστών υπηρεσιών σαν μέρος μια συντονισμένης προσπάθειας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών είναι σημαντική στο να ενταχθεί η χρήση του πράσινου σημείου στην καθημερινότητα των δημοτών. Πρέπει να δίνεται το αίσθημα της προσωπικής συμβολής του καθενός σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικολογικής προσφοράς.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ειδικά στη σημερινή περίοδο της κρίσης, τα Πράσινα Σημεία θα μπορούσαν να εξελιχθούν και σε κέντρα επιδιόρθωσης – επαναχρησιμοποίησης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, και παράλληλα προσφέροντας στην αγορά φτηνή πρώτη ύλη και λοιπά αντικείμενα, μειώνοντας κατ αυτό τον τρόπο τον όγκο των σκουπιδιών. Ένα χαλασμένο ποδήλατο ή ένα σπασμένο έπιπλο θα μπορούσαν να επιδιορθωθούν και να μεταπωληθούν στη συνέχεια σε χαμηλή τιμή, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες.


Οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν μια πολύ συμφέρουσα λύση μπροστά τους, χρειάζεται όμως επαρκής βούληση, σωστός σχεδιασμός , άρτια κατάρτιση και ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου η όλη προσπάθεια να καταστεί συλλογική και να πετύχει.

Αρέσει σε %d bloggers: