Πράσινο σημείο Κολώνης και ανακύκλωση

Μετά τον δημόσιο απολογισμό του δήμου Γεροσκήπου διαφάνηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους δημότες και τους προκαλούν έντονες ανησυχίες. Το βασικότερο ζήτημα όπως προκύπτει είναι το πράσινο σημείο της Κολώνης και η αποδοτικότητα του σε σχέση με παλαιότερες μεθόδους προώθησης της ανακύκλωσης.

Πιο συγκεκριμένα αρκετοί δημότες της Γεροσκήπου βλέπουν τη λειτουργία του πράσινου σημείου ως μη λειτουργική εξαιτίας της απόστασης αλλά και της απομάκρυνσης των κάδων ανακύκλωσης από διάφορα σημεία. Δεν είναι εξολοκλήρου άδικη και αβάσιμη η στάση τους αυτή δεδομένου δυστυχώς ότι η κουλτούρα που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη.

Από την άλλη όμως δεν αποτελεί αντικίνητρο η απόσταση αλλά την αρχή νέων μεθόδων με παράλληλη εκπαίδευση των δημοτών και όχι μόνο.

Ο δήμος Γεροσκήπου θα μπορούσε να εντάξει στο ήδη εμπλουτισμένο πρόγραμμα δράσεων και την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για αποδοτικότερη λειτουργία του πράσινου σημείου. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης που διενεργεί είναι μια καλή πρώτη γνωριμία. Για την καθησύχαση των ανησυχιών θα μπορούσαν να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης σε κτίρια που άπτονται της δημοτικής αρχής και θα συλλέγουν υλικά που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση. Επίσης κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν για την τοποθέτηση κάδων και σε τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα σχολεία του δήμου θα µμπορούσαν να µεριµνήσουν για την απόκτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και άλλων ανακυκλώσεων υλικών µέσω της συνεργασίας µε τον δήµο Γεροσκήπου. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών θα ήταν μέρος των εργασιών του δήμου , κάνοντας πράξη την συλλογική δράση.

Για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών είναι αναγκαία η θέσπιση κινήτρων ή και ανταποδοτικότητα. Παραδείγματος χάριν θα μπορούσαν να δοθούν “κάρτες ανακυκλωτή”, στις οποίες θα καταγράφονται οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων και θα παρέχεται ένα είδος επιβράβευσης σε συνεργασία με την τοπική αγορά, μειωμένα τέλη ή άλλες διευκολύνσεις. Στα σχολεία θα μπορούσε να ενταχθεί στην καθημερινότητα των παιδιών οι ανακύκλωση παρασύροντας και τους γονείς. Ένα βραβείο ή μια εκδρομή ή ακόμη και ένα μπράβο από τον δήμο στο τέλος της χρονιάς αποτελεί αρκετό κίνητρο.

Είναι αναγκαίο να βρεθεί η φόρμουλα που θα ωθήσει τους δημότες να εμπιστευτούν αρχικά το πράσινο σημείο, να βάλουν την ανακύκλωση στη ζωή τους και να συμβάλουν θετικά. Παραδείγματα υπάρχουν άπειρα, ας τα αξιολογήσουμε και ας τα υιοθετήσουμε.

Αρέσει σε %d bloggers: