Για μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η αποτελεσματική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημιουργία συνθηκών προώθησης της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και υποστήριξης δράσεων που στόχο θα έχουν τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Η οικονομική ύφεση που βιώνει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει άμεση επίπτωση στην οικονομική ευχέρεια των δήμων και των κοινοτήτων. Το γεγονός αυτό όμως δεν επιτρέπει την έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν αποτελεί ελαφρυντικό για την στασιμότητα και τον αναχρονισμό που παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις. Αντίθετα τώρα επιβάλλετε να προβληθεί η δημιουργικότητα των πολιτών που θα επιβάλουν τις αναζωογονητικές αλλαγές. Στόχος πρέπει να είναι η στρατηγικά σχεδιασμένη εξειδίκευση των δήμων και των πόλεων που θα συμβάλει ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της πόλης με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την προσέλκυση κεφαλαίων, επιχειρήσεων και εξειδικευμένου προσωπικού.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις σύγχρονες κοινωνίες λειτουργεί ως φορέας διοικητικός, πολιτικός και αναπτυξιακός. Για το λόγο αυτό αποτελεί επιβεβλημένο καθήκον η έρευνα, η µελέτη και η αξιοποίηση των εμπειριών και η συνεργασία των φορέων Αυτοδιοίκησης των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής ένωσης, όχι μόνο οικονομικών πόρων, αλλά και σε θέματα πολιτισμού, ενσωμάτωσης και ενίσχυσης της συμμετοχικότητας, με τρόπο που θα δίνει χώρο στους πολίτες όλων των ηλικιών να εκφραστούν, να προσφέρουν, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν την πόλη τους.

Οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια δεν προΐστανται απλώς ενός οργανισμού στον τόπο τους. Έχουν την υποχρέωση , να σχεδιάσουν σε συνεργασία με τους άλλους φορείς της πόλης και τους πολίτες τους στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης του τόπου. Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η άμεση συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελματιών, των πολιτιστικών και άλλων συνόλων δίνοντας πραγματική μορφή και δυναμική στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ένα σύγχρονο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης που προκύπτει μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μερών αποτελεί την βάση για ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δεσμών των πολιτών με την πόλη και της πόλης με το κράτος. Το ζητούμενο δεν είναι η συνεχής αναπαραγωγή των δεδομένων και ο εφησυχασμός λόγω της οικονομικής στενότητας, το ζητούμενο είναι τοπική αυτοδιοίκηση να αποδώσει τα μέγιστα με βάση τις ανάγκες και της δυνατότητες της σημερινής εποχής.

Αρέσει σε %d bloggers: