Δημοτική βιβλιοθήκη Γεροσκήπου

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε στη Γεροσκήπου η νέα Δημοτική βιβλιοθήκη. Είναι ένα έργο που εάν το διαχειριστεί ο Δήμος σωστά θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό φορέα.

Η Συμμαχία Νέων θέλοντας να ενισχύσει την προσπάθεια και αντιλαμβανόμενη την σημασία των βιβλιοθηκών στην ζωή μας διοργάνωσε μια εθελοντική συλλογή βιβλίων τα οποία και δώρισε την δημοτική βιβλιοθήκη Γεροσκήπου. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ πάνω από τις προσδοκίες των διοργανωτών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αγάπη του κόσμου για το βιβλίο και τη δυνατότητα των βιβλιοθηκών να συνδέουν τους ανθρώπους και να προωθούν τον πολιτισμό.

Είναι σημαντικό οι ενέργειες που θα προβεί ο Δήμος Γεροσκήπου σε σχέση με τη βιβλιοθήκη να ενισχυθούν στη συνείδηση του κόσμου η σπουδαιότητα των βιβλιοθηκών ως κέντρων μάθησης, χώρων δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης ιδεών.

Η άμεση σύνδεση της με την καθημερινότητα των δημοτών είναι αυτό που πρέπει να απασχολήσει τον δήμο Γεροσκήπου στην παρούσα φάση. Η προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με τα τοπικά εκπαιδευτήρια και με την παράλληλη ανάπτυξη του θεσμού ‘’Ανοικτά σχολεία’’ θα μπορούσε να βοηθήσει στο να μπει η χρήση της βιβλιοθήκης στην ζωή των παιδιών. Σεμινάρια ή και ημερίδες εκπαιδευτικού τύπου, επαγγελματικού προσανατολισμού, ή διαδραστικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων θα φέρουν κοντά στην βιβλιοθήκη και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η λειτουργία καλοκαιρινού θεματικού σχολείου που θα εντάξει στη λειτουργία του τα μουσεία, την βιβλιοθήκη, τις αθλητικές υποδομές, τα πάρκα του δήμου συστήνοντας τα στα παιδία και όχι μόνο.

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού η χρήση της δημοτικής βιβλιοθήκης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Η βιβλιοθήκη παίρνει την μορφή των αναγκών της εποχής και στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας που θα την εντάξει στη ζωή των πολιτών.

Σε μια περίοδο όπου χαρακτηρίζεται από τεχνολογική ανάπτυξη που πολλές φορές οδηγεί στην μοναξιά είναι ελπιδοφόρες ενέργειες σαν και την δημιουργία νέων βιβλιοθηκών. Το ζητούμενο είναι όμως να αποτελέσουν ουσιαστικά κέντρα ανάπτυξης, πολιτισμού, συνεργασίας, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Ο Δήμος Γεροσκήπου τα τελευταία χρόνια δημιούργησε τις συνθήκες πολιτιστικής ανάπτυξης με την δημιουργία αρκετών υποδομών. Για να αποτελέσουν διαχρονικά μέσα ανάπτυξης χρειάζονται στενευμένες και ουσιαστικές δράσεις. Αυτό που λείπει γενικότερα είναι η κουλτούρα που μπορεί να καλλιεργηθεί σταδιακά και θα τα συνδέσει με την καθημερινότητα των δημοτών.

Αρέσει σε %d bloggers: