Αναγκαία η ανάπτυξη οδικής συνείδησης

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις πρώτες αιτίες θανάτου στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό αντανακλά τις τεράστιες ελλείψεις που παρατηρούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Το πρόβλημα ξεκινά από την μη αναπτυγμένη συνείδηση ασφάλειας όχι μόνο των κυβερνώμενων αλλά κυρίως των κυβερνώντων.

Στατιστικές μελέτες καταδεικνύουν πως 95% των ατυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Η έννοια της οδικής ασφάλειας στο μυαλό των «αρμοδίων», περιορίζεται στην μη οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, στην μη παραβίαση της φωτεινής σηματοδότησης και του ορίου ταχύτητας, στη χρήση ζώνης ασφαλείας, κράνους και γενικά στην τήρηση των άρθρων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αφορούν τους απλούς πολίτες. Μια σοβαρή έλλειψη που δυστυχώς δεν γίνεται αντιληπτή είναι η σωστή, οργανωμένη και συστηματική επιμόρφωση των άμεσα εμπλεκομένων και η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και κουλτούρας από μικρή ηλικία. Επίσης συχνά παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα ατυχήματα σε συγκεκριμένους δρόμους οι οποίοι έχουν ελλείψεις που όλοι τις γνωρίζουν αλλά κανένας δεν φροντίζει να καλυφθούν.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας δεν είναι μονοδιάστατος. Στην Κύπρο δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα πως παράλληλα με την καλλιέργεια του πνεύματος πρέπει να φροντίσουμε την διαπαιδαγώγηση και σωστών πολιτών. Σημαντικό είναι επίσης να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία και σχεδιασμένο ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που απευθύνεται. Σε αρκετές περιοχές του εξωτερικού οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν δημιουργήσει πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται στον δρόμο, μια τακτική που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και στην Κύπρο.

«Εκπαίδευση όμως για ανάπτυξη συνείδηση οδικής ασφάλειας χρειαζόμαστε όλοι. Όχι μόνο τα παιδιά.»

Αρχικά πρέπει να σχεδιαστούν και να καθιερωθούν δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτών οδηγών και προώθηση σεμιναρίων και ημερίδων οδικής συνείδησης. Παράλληλα να καθιερωθούν υποχρεωτικά σεμινάρια για όλους τους οδηγούς ανα τακτά διαστήματα για βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και αγωγής.

Αναγνωρίζοντας πως βασικός παράγοντας πρόκλησης ατυχήματος πέραν της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι το προβληματικό οδικό δίκτυο είναι αναγκαίο να ξεκινήσει άμεσα μια καταγραφή όλων των προβληματικών περιοχών και να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί η οδική υποδομή. Τον ρόλο αυτό θα μπορούσε να αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Για να αλλάξει η κατάσταση χρειάζεται να επιτευχθεί ουσιαστική συνεργασία τόσο των δικαστικών αρχών και της αστυνομίας όσο και του υπουργείου παιδείας με συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι σημαντική. Δεν είναι λύση τα υψηλά πρόστιμα. Λύση είναι αρχικά οι αρμόδιοι να κατανοήσουν και να αποδεχτούν το πρόβλημα και με αποφασιστικότητα να το πολεμήσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι η οδική συμπεριφορά όσο και η ανεπτυγμένη συνείδηση ασφάλειας, είναι στοιχεία πολιτισμού μιας χώρας, ας επενδύσουμε σε αυτό.

Αρέσει σε %d bloggers: