Δημοτικές επιτροπές, ποιος ο ρόλος τους τελικά;

Μέσα από την σωστή και δομημένη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν οι δημότες και η τοπική κοινωνία να επικοινωνήσει τα προβλήματα αλλά και τις ενδεχόμενες τους λύσεις με το κεντρικό κράτος. Μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα μέσα από την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των δημοτικών επιτροπών μπορεί η τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί και να ορθοποδήσει.

Τo δημοτικό συμβούλιο μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό εάν επενδύσει στην ουσιαστική οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών επιτροπών που αποτελούν όντως η άλλως το κύριο μέσο της τοπικής αρχής για την καταγραφή και την αντιμετώπιση και των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας αλλά και την διαχείριση ζητημάτων οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και τεχνικής φύσεως. Οι δημοτικές επιτροπές δίνουν την δυνατότητα στις τοπικές αρχές να κατανοήσουν τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, να «εκμεταλλευτούν» φορείς, πολιτιστικές ή άλλες οργανώσεις και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, να διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν όλοι οι τομείς που την απασχολούν και δίνει χώρο στους πολίτες να γίνουν συν διαμορφωτές και ενδυναμώνοντας την συμμετοχικότητα.

Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις οι δημοτικές επιτροπές υπολειτουργούν ή παραμένουν αδρανείς και οι δημότες δεν έχουν άμεση πληροφόρηση για τα θέματα που διαχειρίζονται, για το πρόγραμμα των συνεδριάσεων τους και την συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και εύλογα δημιουργείτε το συμπέρασμα πως αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι παρανόησαν τις ευθύνες που συνοδεύουν το αξίωμα που τους χαρίστηκε από τους πολίτες.

Αν όντως μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος και αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες του παρόντος και του μέλλοντος πρέπει να γίνουν συμβατικές τομές στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον τρόπο λειτουργία της. Σε περιόδους κρίσης και ύφεσης γεννιούνται οι πιο ωραίες και ελπιδοφόρες ιδέες και οι τοπικές αρχές είναι το μέσο για να αναπτυχθούν. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες είναι ένα κομμάτι που πρέπει να δοθεί έμφαση. Να γνωρίζουν οι πολίτες τι γίνεται, πως γίνεται και αν όντως οι εκπρόσωποι που διάλεξε είναι άξιοι και αποδοτικοί.

Αρέσει σε %d bloggers: